20081016

Redirecció de dominis mantenint el pagerank

301 powa! 

Amb la relativa novetat dels dominis .cat de vegades ens podem trobar que un client esta molt ben posicionat a google amb el seu domini .es pero no tant bé amb el .cat

Segons google, la solució per migrar un domini es utilitzar redireccions 301 o moved permanently, com que ens interessa només utilitzar example.cat a partir d'ara i deixar de fer servir example.es (encara que continui actiu) aplicarem el seguent codi a les primeres linies del nostre controller.


if ($_SERVER['SERVER_NAME']=='www.example.es'
|| $_SERVER['SERVER_NAME']=='example.es'
|| $_SERVER['SERVER_NAME']=='nou.example.cat')
{
header ('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header ('Location: http://www.example.cat'.$_SERVER['REQUEST_URI']);
die();
}


D'aquesta manera aconseguirem que les urls amb example.es es redireccionin permanentment a les que tenen example.cat, fixeu-vos que mantenim la resta de la url (utilitzant $_SERVER['REQUEST_URI']) i així portem a l'usuari a la pagina que volia arribar pero amb el domini canviat.

Exemples:
http://www.example.es/hola/hola --> http://www.example.cat/hola/hola
http://example.es/hola/hola --> http://www.example.cat/hola/hola
http://nou.example.cat/hola/hola --> http://www.example.cat/hola/hola

(en l'exemple nou.example.cat era un domini temporal que vem utilitzar mentre estavem desenvolupant i que ja no ens interessa mantenir)


No hay comentarios: