20040804


Uyy que bé s'està dormint al carrer ...
friky foto