20040530Kim Deal cantant sola el tema "In Heaven" versió lenta i amb Frank Black d'esquenes tocant la guitarra acustica per no treure-li protagonisme.

In heaven
Everything is fine

In heaven
Everything is fine

In heaven
Everything is fine
You got your good thing
And I'’ve got mine


friky foto

No hay comentarios: